top of page

Husstøv og husstøvmide allergi

Vi skelner mellem almindeligt husstøv og husstøvmider.
Husstøv
Almindeligt husstøv kan indeholde stoffer fra skimmelsvamp,
bygningsmaterialer, pejsebrænde med skimmelsvamp osv
Husstøvmider
Ved husstøvmide allergi er det typisk proteinerne i afføringen fra husstøvmider, der kan give allergiske reaktioner.
​ 

Husstøvmider lever af hudskæl fra mennesker. Vi taber alle cirka et gram hudskæl i døgnet, som er rigelig føde til husstøvmiderne.
De forekommer i størst antal i vores senge, hvor føde, fugt og varme sikrer et ideelt levested. 

Husstøvmideallergien kan give allergiske symptomer fra øjne, næse og luftveje/lunger.
Typiske symptomer er tilstoppet, kløende næse i morgentimerne, hvor symptomerne så aftager op ad dagen. 

støv.jpg
Medbring prøver

Da problemet med allergiske reaktioner over for støv og husstøvmider ofte findes i hjemmet eller på arbejdspladsen, er det en god idé at medbringe en god portion støv og husstøvmider til test og evt. behandling 

mikroskopisk husstøv mide

Mere Info

bottom of page